Przypominamy, że do 30 września można zapisać się na listę startową naszego biegu z wpisowym w wysokości 50 zł.miesiąca (do 31 sierpnia). Liczba zgłoszonych właśnie przekroczyła 300 osób: http://www.maratonypolskie.pl/zglosz4.php?nrid=1487

Mieszkańcom Gminy Wielka Wieś przypominamy, że do końca października mogą się zgłaszać opłacając symboliczne 11 zł. (ograniczeniem jest limit miejsc na liście startowej)